Rollen en taken in een VvE

Je bent benieuwd naar de rollen en taken binnen een VvE. Waarschijnlijk omdat je net bent toegetreden tot de VvE, of omdat je denkt over het innemen van een rol in het bestuur of een commissie. We lichten de verschillende organen toe met de veelvoorkomende werkzaamheden. Want wist je dat een VvE standaard bestaat uit twee organen? Dit zijn Het bestuur en de Vergadering van Eigenaars. De meeste VvE’s hebben daarnaast ook nog commissies, zoals een Kascommissie of een commissie gericht op duurzaamheid.

Het bestuur

Het VvE bestuur bestaat vaak uit meerdere personen, de bestuursleden. De rollen binnen een bestuur zijn: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt benoemd door de vergadering. Zij nemen de wet, de splitsingsakte en besluiten uit de vergadering als uitgangspunt. Een greep uit de taken van het bestuur: van bijvoorbeeld het uitschrijven van vergaderingen tot het afsluiten van verzekeringen, beheren van de financiën, opstellen van de begroting en de jaarstukken, incasseren van de maandelijkse bijdragen, uitvoeren van besluiten uit de vergadering en ook beslissingen nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. Een VvE Beheerder kan al deze werkzaamheden uit handen nemen. Dit geeft een stukje ontzorging, want zo weet je zeker dat er niets vergeten wordt.

Vergadering van Eigenaars

Als we het hebben over de Vergadering van Eigenaars, dan hebben we het zowel over het orgaan als over de bijeenkomst zelf. Alle appartementseigenaren binnen een VvE hebben toegang tot de vergadering. In de splitsingsakte staat bijvoorbeeld opgenomen hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen. Meestal geldt: hoe groter een appartement, hoe meer stemmen de eigenaar heeft. Soms kunnen de bergingen of parkeerplaatsen ook een stemrecht hebben. De beslissingen van de Vergadering worden genomen op basis van al deze stemmen, bijvoorbeeld over de hoogte van de maandelijkse bijdragen en over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes in het appartementencomplex.

De kascommissie

De kascommissie van een VvE onderzoekt het hele financiële beheer, ook het financiële beleid. Een belangrijke taak is het controleren van de jaarrekening die is opgesteld. De kascommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Vergadering van Eigenaren en het bestuur van de VvE. Het bestuur moet de gevraagde informatie aan de kascommissie verstrekken. En inzage geven in de administratie. De kascommissie geeft advies aan de Vergadering van Eigenaars om wel of geen goedkeuring te geven aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Naast de kascommissie kunnen er andere commissies worden opgericht, zoals voor de technische zaken, het vervangen van lampen, het verdiepen in duurzaamheid, sleutelbeheer en (tuin)onderhoud.

Wil je meer informatie?

Wij helpen je graag verder!