VvE reglementen: dit moet je weten

Elke VvE reglementen heeft? Een splitsingsakte en een splitsingsreglement bijvoorbeeld. Aan de splitsingsakte wordt een splitsingstekening gehecht. En ook een huishoudelijk reglement kan handig zijn. Die laatste is niet verplicht. Lees hieronder per VvE reglement wat het is en waar ze voor dienen.

Splitsingsakte

De splitsingsakte is hét juridische basisdocument van de VvE. Hierin staat precies wat de verdeling van het gebouw is in breukdelen. En hoeveel stemmen er zijn per appartementsrecht. De notaris beschrijft in dit document bijvoorbeeld het gebouw, de gemeenschappelijke delen en de kostenverdeling. Ook zijn de statuten opgenomen, de naam van de vereniging en het reglement. Voor het wijzigen van de splitsingsakte is ten minste 4/5 van het totale aantal stemmen in de VvE nodig. Elke wijziging wordt in een notariële akte vastgelegd en hier zijn kosten aan verbonden.

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement is hét onderdeel van de splitsingsakte waarin de rechten en plichten van alle eigenaars vermeld staan. Wanneer deze niet worden nageleefd, dan kan de VvE optreden tegen de eigenaar. De notaris verwijst bij het opstellen van het splitsingsreglement naar het meest recente Modelsplitsingsreglement.

Splitsingstekening

Aan de splitsingsakte zit een splitsingstekening gehecht. Daarin worden de grenzen tussen de privé-gedeelten en de gemeenschappelijke ruimten visueel weergegeven.

Huishoudelijk reglement

Bij veel VvE’s is het handig om specifieke leefregels in en om het gebouw vast te leggen, omdat er anders onenigheid kan ontstaan. Dit doe je in een huishoudelijk reglement. Denk aan bijvoorbeeld de kleur van de zonneschermen of een verbod op het plaatsen van goederen in de hal. Als een VvE een huishoudelijk reglement heeft, dan moeten alle leden zich hier aan houden. Het wordt daarom officieel vastgesteld in een Algemene Leden Vergadering.

Meer informatie?

Wij helpen je graag verder!