Nieuws
9-1-2024

Goed nieuws over verduurzaming subsidies

Plannen om te starten met verduurzamingsprojecten? Vanaf 1 januari kan je subsidie aanvragen voor procesbegeleiding bij verduurzaming (SVVE). Dit is dan niet meer gekoppeld aan een advies of een Duurzaam Meerjaren Onderhoud Plan (DMJOP). En er is nog meer mogelijk met de SVVE-uitbreiding. 

Subsidie voor het uitvoeren van onderzoeken is mogelijk

Vanaf 1 januari 2024 is het nu ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor procesbegeleiding bij verduurzaming zonder dat deze gekoppeld is aan een advies of DMJOP.

Met deze aanpassing en uitbreiding van de SVVE is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor aanvullende onderzoeken, die noodzakelijk zijn om verdere verduurzaming mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan een energieadvies, flora- en faunaonderzoek, ventilatie-onderzoek of asbest onderzoek. Ook zijn er maximale subsidiebedragen voor het totaal aan onderzoeken vastgesteld, afhankelijk van de grootte van de vereniging. De vereniging kan alle gewenste onderzoeken laten uitvoeren en kan deze subsidie dan achteraf, in één keer voor alle onderzoeken tegelijk, eenmalig aanvragen.

Lees hier de actuele informatie vanuit de overheid. Of neem direct contact op met ons Team Verduurzaming voor een consult.