Nieuws
8-7-2024

Subsidie verduurzaming vaak lager 

Subsidie duurzaaamheid

Hoeveel subsidie je krijgt voor verduurzamingsmaatregelen is pas laat in het proces duidelijk. Nu blijkt dat de subsidie vaak lager is, dan vooraf gedacht.

15% en 30% subsidie niet meer haalbaar

De hoogte van de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen is met de huidige subsidietarieven en voorwaarden (veel) lager. Eerder stelde de overheid gemiddeld 15% (1 isolatiemaatregel) en gemiddeld 30% (2 of meer maatregelen) in het vooruitzicht. Het lijkt er nu op dat deze subsidiepercentages niet (meer) haalbaar zijn. Het RVO meldt dat dit te maken heeft met de gestegen materiaalprijzen. De percentages zijn dus niet zo vast als in eerste instantie wel door de overheid was gecommuniceerd.

Advies subsidies en DMJOP

Wij adviseren daarom om bij het DMJOP (Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan) geen rekening te houden met een subsidie. De hoogte van de subsidie is vooraf niet in te schatten en valt achteraf vaak lager uit dan waar rekening mee was gehouden. Krijgt de VvE toch subsidie? Dan heeft de VvE een onverwachts voordeel. 

Subsidie voor energieadvies

Er is ook een subsidie voor kosten van diverse energieadviezen en ondersteunende onderzoeken naar verduurzaming. Op dit moment is de subsidie 75% van de kosten (incl. btw). Let op: er is een maximum. Het maximum is afhankelijk van het aantal betrokken woningen.

Woongebouw of groep gebouwen bestaat uit Maximum subsidie
Meer dan 30 woningen € 20.000
11 tot 30 woningen € 15.000
Tot 10 woningen € 10.000

 

Check recente voorwaarden 

De voorwaarden van de subsidie kunnen veranderen. Check daarom de meest recente voorwaarden en de hoogte van de subsidie op de websites van de overheid.