Zonnepanelen Installeren

Verduurzamen van jouw VvE

De gestegen gas- en elektraprijzen en de consequenties van CO2-uitstoot voor het milieu zijn overal onderwerp van gesprek. Wij helpen VvE’s met het verduurzamen van hun woongebouw. Dit leidt tot lagere woonlasten, draagt bij aan het woongenot, een verbeterd leefklimaat, minder onderhoud en een hogere woningwaarde. Wij weten dat verduurzaming het beste kan plaatsvinden op natuurlijke momenten in je onderhoudscyclus, rekening houdend met de warmtevisie van de gemeente. Wij laten het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) hierop aanpassen en kunnen adviseren over de aanpak. We houden rekening met de financiële draagkracht van de VvE én van jou als individuele eigenaar. Daar helpen we graag bij!

Stil staan is achteruitgang

Voor de woningwaarde, woonlasten en het woongenot.

Subsidie

En financieringsmogelijkheden maken verduurzamen interessant.

Begeleiding

In het proces van plan naar uitvoering, dat kunnen wij uit handen nemen.

Een ervaren partner op technisch, financieel en procesmatig gebied zorgt voor een versnelling in het verduurzamingstraject, goede besluitvorming en kwalitatieve uitvoering van de werkzaamheden.

Jorg Koks

VvE & Verduurzaming Coördinator

Fase 1: DMJOP

De eerste stap in het verduurzamen van een wooncomplex is het opstellen van een DMJOP. Het DMJOP is een onderhoudsplan, waarbij verduurzaming is inbegrepen. Er wordt gekeken naar de conditie van het gebouw per gebouwelement. En vervolgens naar welke maatregelen het meest effectief zijn om een hoger rendement en lagere energiekosten te realiseren. De conditie van het gebouw, de kosten en mogelijke maatregelen worden onder de loep genomen. Waarna er verschillende scenario’s ontstaan die passen bij het woongebouw en de VvE. Dit alles wordt gebundeld in het DMJOP.

Fase 2: procesbegeleiding

Afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de VvE en de wensen ontstaat er een businesscase voor verduurzamen. Dit kan verschillen van het toepassen van isolatie tot het in één keer helemaal energie neutraal maken van het gebouw. In een eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) zetten we de voorbereidingsfase in. Denk aan het doen van een ledenonderzoek, het opstellen van de DMJOP, het samenstellen van een kerngroep of commissie op het gebied van duurzaamheid, het vergelijken van scenario’s en onderzoek doen naar passende subsidies. In een volgende ALV wordt één van de scenario’s gekozen, komt de financiering aan bod en wordt de offerte voor de uitvoer van het verduurzamen (in de meeste gevallen) goedgekeurd.

Fase 3: uitvoer

De werkzaamheden uit het DMJOP kunnen worden aanbesteed. Wij bieden hiervoor projectbegeleiding aan. Hierbij kun je denken aan: een bouwkundig en technisch diepte onderzoek, het begeleiden van de aanbesteding, opmaken van het gunningsadvies, een informatieavond voor leden organiseren en toewerken naar het investeringsbesluit op een extra georganiseerd ALV. We kunnen het project- en communicatieplan opmaken, houden toezicht op de uitvoering, zorgen voor de oplevering, nazorg, evaluatie en garantie.

Een ervaren partner voor het verduurzamen van het woongebouw

Elke VvE, elk gebouw en elke ledensamenstelling is anders. Dit maakt dat ook elk verduurzamingstraject anders is. Wij begeleiden en adviseren de duurzaamheidscommissie van de VvE of nemen zelf de leiding vanuit de wensen en behoeften van de VvE. Wij begeleiden het proces van verduurzamen van A tot Z. Maar kunnen ook in één van de fases werk uit handen nemen of kennis bieden. Doordat wij een dochteronderneming van woningcorporatie de Alliantie zijn, hebben we een groot netwerk, met veel kennis en kunde voor handen. Ook kunnen we hierdoor scherp inkopen bij vaste leveranciers. We bouwen onze dienstverlening modulair op, waarbij de wensen en behoeften van de VvE het uitgangspunt zijn.

Zorgeloos overstappen

naar de Alliantie VvE Diensten