Dienstenpakketten

Kies voor Basis, Comfort of Compleet

Omdat elke VvE uniek is hebben we onze beheerpakketten afgestemd op specifieke behoeften van VvE’s, van groot tot klein. Met onze uitgebreide expertise op het gebied van financiën, administratie, verenigingsbeheer en onderhoud ondersteunen we VvE’s bij beheer taken. Of het nu gaat om een VvE die volledig ontzorgd wil worden of een kleine VvE die zelf veel kan doen, we helpen bij het samenstellen van het juiste pakket. Kijk hieronder welk pakket bij jouw VvE past.

 
Meest gekozen
Volledige ontzorging

Basis

Het voordelige pakket voor kleinere VvE’s

Comfort

Het service pakket voor middelgrote VvE’s

Compleet

Ons meest uitgebreide VvE service pakket

Handig voor actieve VvE’s die taken zelf oppakken, zoals opvolging van vergaderactiepunten vanuit de vergadering en het uitzetten van onderhoudswerkzaamheden en/of spoedreparaties. Voor VvE’s die ondersteund willen worden bij administratieve, financiële en technische zaken. Geschikt voor VvE’s die compleet ondersteund willen worden. Voor een zorgeloos gevoel.
 
Administratieve & financiële ondersteuning
 
Administratieve & financiële ondersteuning
 
Administratieve & financiële ondersteuning
 
Verenigingsbeheer
 
Verenigingsbeheer
 
Verenigingsbeheer
 
Verenigingsbeheer plus
 
Verenigingsbeheer plus
 
Verenigingsbeheer plus
 
Technische ondersteuning
 
Technische ondersteuning
 
Technische ondersteuning
 
Technische ondersteuning plus
 
Technische ondersteuning plus
 
Technische ondersteuning plus
 
Administratieve & financiële ondersteuning
 
Administratieve & financiële ondersteuning
 
Administratieve & financiële ondersteuning
Gebruik van het softwareplatform voor eigenaren
 
Gebruik van het softwareplatform voor eigenaren
 
Gebruik van het softwareplatform voor eigenaren
 
Maken en bijhouden van een leden (eigenaren) register
 
Maken en bijhouden van een leden (eigenaren) register
 
Maken en bijhouden van een leden (eigenaren) register
 
Voeren en beheren van de dagelijkse boekhouding
 
Voeren en beheren van de dagelijkse boekhouding
 
Voeren en beheren van de dagelijkse boekhouding
 
Openen en beheren van de bank- en spaarrekening
 
Openen en beheren van de bank- en spaarrekening
 
Openen en beheren van de bank- en spaarrekening
 
Zorgdragen van het betalingsverkeer (op basis van de bepalingen)
 
Zorgdragen van het betalingsverkeer (op basis van de bepalingen)
 
Zorgdragen van het betalingsverkeer (op basis van de bepalingen)
 
Opstellen van de concept jaarrekening, jaarbegroting en liquiditeitsprognose met een max van 2
 
Opstellen van de concept jaarrekening, jaarbegroting en liquiditeitsprognose met een max van 2
 
Opstellen van de concept jaarrekening, jaarbegroting en liquiditeitsprognose met een max van 2
 
Jaarlijks beschikbaar stellen van gegevens voor eigenaren over hun aandeel in het reservefonds
 
Jaarlijks beschikbaar stellen van gegevens voor eigenaren over hun aandeel in het reservefonds
 
Jaarlijks beschikbaar stellen van gegevens voor eigenaren over hun aandeel in het reservefonds
 
Inzichtelijk maken van de maandelijkse VvE bijdragen en de bijdragen aan het (onderhouds-) reservefonds
 
Inzichtelijk maken van de maandelijkse VvE bijdragen en de bijdragen aan het (onderhouds-) reservefonds
 
Inzichtelijk maken van de maandelijkse VvE bijdragen en de bijdragen aan het (onderhouds-) reservefonds
 
Maandelijks incasseren van de VvE bijdragen en uitvoeren van incassoprocedures
 
Maandelijks incasseren van de VvE bijdragen en uitvoeren van incassoprocedures
 
Maandelijks incasseren van de VvE bijdragen en uitvoeren van incassoprocedures
 
Inzage en mogelijkheid tot uitvoeren van een kascontrole
 
Inzage en mogelijkheid tot uitvoeren van een kascontrole
 
Inzage en mogelijkheid tot uitvoeren van een kascontrole
 
 
Verenigingsbeheer
 
Verenigingsbeheer
 
Verenigingsbeheer
Eénmaal per jaar uitschrijven van de Algemene Ledenvergadering
 
Eénmaal per jaar uitschrijven van de Algemene Ledenvergadering
 
Eénmaal per jaar uitschrijven van de Algemene Ledenvergadering
 
Bijhouden van de presentielijsten, (technisch) voorzitten en notuleren van de Algemene Ledenvergadering
 
Bijhouden van de presentielijsten, (technisch) voorzitten en notuleren van de Algemene Ledenvergadering
 
Bijhouden van de presentielijsten, (technisch) voorzitten en notuleren van de Algemene Ledenvergadering
 
Na de Algemene Ledenvergadering beschikbaar stellen van de definitieve notulen en besluitenlijst
 
Na de Algemene Ledenvergadering beschikbaar stellen van de definitieve notulen en besluitenlijst
 
Na de Algemene Ledenvergadering beschikbaar stellen van de definitieve notulen en besluitenlijst
 
In opdracht geven van de actiepunten die zijn besloten in de Algemene Ledenvergadering
 
In opdracht geven van de actiepunten die zijn besloten in de Algemene Ledenvergadering
 
In opdracht geven van de actiepunten die zijn besloten in de Algemene Ledenvergadering
 
In opdracht geven van onderhoud of beheeropdrachten, in lijn met de reglementen en behoorlijk beheer
 
In opdracht geven van onderhoud of beheeropdrachten, in lijn met de reglementen en behoorlijk beheer
 
In opdracht geven van onderhoud of beheeropdrachten, in lijn met de reglementen en behoorlijk beheer
 
Eenmaal per jaar bijwonen van een bestuurs- of commissievergadering
 
Eenmaal per jaar bijwonen van een bestuurs- of commissievergadering
 
Eenmaal per jaar bijwonen van een bestuurs- of commissievergadering
 
Administratieve ondersteuning bij (her)taxaties en verzekeringen
 
Administratieve ondersteuning bij (her)taxaties en verzekeringen
 
Administratieve ondersteuning bij (her)taxaties en verzekeringen
 
Administratief begeleiden en afhandelen van schades
 
Administratief begeleiden en afhandelen van schades
 
Administratief begeleiden en afhandelen van schades
 
Administratief verwerken van contracten met externe partijen aangeleverd door de VvE
 
Administratief verwerken van contracten met externe partijen aangeleverd door de VvE
 
Administratief verwerken van contracten met externe partijen aangeleverd door de VvE
 
Ondersteuningen van het bijhouden en doorvoeren van mutaties van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel
 
Ondersteuningen van het bijhouden en doorvoeren van mutaties van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel
 
Ondersteuningen van het bijhouden en doorvoeren van mutaties van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel
 
Het faciliteren van bewoners- communicatie door het versturen van e-mails aan bewoners
 
Het faciliteren van bewoners- communicatie door het versturen van e-mails aan bewoners
 
Het faciliteren van bewoners- communicatie door het versturen van e-mails aan bewoners
 
 
Technisch onderhoud
 
Technisch onderhoud
 
Technisch onderhoud
Uitzetten van werkzaamheden voor klein (dagelijks) onderhoud en/of reparaties
 
Uitzetten van werkzaamheden voor klein (dagelijks) onderhoud en/of reparaties
 
Uitzetten van werkzaamheden voor klein (dagelijks) onderhoud en/of reparaties
 
24-uurslijn voor het oplossen van spoedeisende storingen
 
24-uurslijn voor het oplossen van spoedeisende storingen
 
24-uurslijn voor het oplossen van spoedeisende storingen
 
Jaarlijks bijhouden van contractenbeheer met externe partijen en contracteren van onderhoudscontract(en)
 
Jaarlijks bijhouden van contractenbeheer met externe partijen en contracteren van onderhoudscontract(en)
 
Met een max. van 3
Jaarlijks bijhouden van contractenbeheer met externe partijen en contracteren van onderhoudscontract(en)
 
Met een max. van 3
Offertes aanvragen voor nieuw af te sluiten onderhoudscontracten.
 
Offertes aanvragen voor nieuw af te sluiten onderhoudscontracten.
 
Max. 1 per onderhoudscontract
Offertes aanvragen voor nieuw af te sluiten onderhoudscontracten.
 
Max. 3 per onderhoudscontract
Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) Begeleiden van het proces om te komen tot een DMJOP: offerte aanvraag bij onze voorkeurleverancier, het uitzetten van de opdracht bij goedkeuring door de ALV en het inbrengen van het DMJOP in het ALV
 
Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) Begeleiden van het proces om te komen tot een DMJOP: offerte aanvraag bij onze voorkeurleverancier, het uitzetten van de opdracht bij goedkeuring door de ALV en het inbrengen van het DMJOP in het ALV
 
Los toe te voegen aan het pakket
Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) Begeleiden van het proces om te komen tot een DMJOP: offerte aanvraag bij onze voorkeurleverancier, het uitzetten van de opdracht bij goedkeuring door de ALV en het inbrengen van het DMJOP in het ALV
 
Toetsing haalbaarheid DMJOP inhoudelijke toets op financiële, technische en organisatorische haalbaarheid ter voorbereiding op de ALV
 
Toetsing haalbaarheid DMJOP inhoudelijke toets op financiële, technische en organisatorische haalbaarheid ter voorbereiding op de ALV
 
Los toe te voegen aan het pakket
Toetsing haalbaarheid DMJOP inhoudelijke toets op financiële, technische en organisatorische haalbaarheid ter voorbereiding op de ALV
 
Jaarlijkse opname van de technische staat van het complex en het opstellen van een verslag met bevindingen door de projectmanager
 
Jaarlijkse opname van de technische staat van het complex en het opstellen van een verslag met bevindingen door de projectmanager
 
Los toe te voegen aan het pakket
Jaarlijkse opname van de technische staat van het complex en het opstellen van een verslag met bevindingen door de projectmanager
 
Een Quick Scan om te toetsen of het technisch onderhoud noodzakelijk is
 
Een Quick Scan om te toetsen of het technisch onderhoud noodzakelijk is
 
Los toe te voegen aan het pakket
Een Quick Scan om te toetsen of het technisch onderhoud noodzakelijk is
 
Actualiseren van (D)MJOP op basis van nieuwe inzichten
 
Actualiseren van (D)MJOP op basis van nieuwe inzichten
 
Los toe te voegen aan het pakket
Actualiseren van (D)MJOP op basis van nieuwe inzichten
 
Uitvoeren van opname(s) bij technische vraagstukken of opname/controle van reparatieverzoeken van de VvE, hierop adviseren en eenmalig uitzetten bij een leverancier. Met een maximum van 9 inspecties per jaar
 
Uitvoeren van opname(s) bij technische vraagstukken of opname/controle van reparatieverzoeken van de VvE, hierop adviseren en eenmalig uitzetten bij een leverancier. Met een maximum van 9 inspecties per jaar
 
Los toe te voegen aan het pakket
Uitvoeren van opname(s) bij technische vraagstukken of opname/controle van reparatieverzoeken van de VvE, hierop adviseren en eenmalig uitzetten bij een leverancier. Met een maximum van 9 inspecties per jaar
 
 
Conclusie
 
Conclusie
 
Conclusie
Met dit pakket kiest een actieve VvE voor uitstekende administratieve en financiële ondersteuning. Met name handig als je als VvE zelf controle wilt houden over o.a. onderhoud, reparaties en calamiteiten. Dit pakket heeft alles wat een VvE nodig heeft voor gezond beheer en kan het wooncomplex goed onderhouden worden. Aanvullende diensten kunnen worden afgenomen voor bijv. extra support bij verduurzaming. Met dit alles-in-één pakket zorgen wij dat je VvE complete ondersteuning krijgt bij administratieve- en uitgebreide technische taken. Zo zorgen we ervoor dat je VvE op een duurzame en gezonde manier beheerd wordt.

Financiële diensten

Het innen van de VvE-bijdragen kan zeker bij een grote VvE veel tijd en energie kosten. Het is daarnaast vaak beter voor de onderlinge band als iemand buiten het complex deze taak op zich neemt. Voor het opstellen van de begroting en jaarrekening is daarnaast financiële kennis nodig, die niet altijd aanwezig is binnen het bestuur van een VvE.

We nemen de dagelijkse boekhouding uit handen, kunnen de kascommissie begeleiden en zijn sterk in debiteuren/crediteuren beheer. Zodat de VvE financieel gezond blijft.

Bestuursondersteuning

Voor grote VvE’s is de rol van bestuurder al snel onhaalbaar naast een drukke baan. Wij bieden daarom onze ondersteuning aan als een extra rechterhand voor het bestuur. We bereiden de ALV voor, pakken de (technische) voorzittersrol over, notuleren en handelen de vergadering af. We zijn (op dagelijkse basis) het aanspreekpunt voor vragen over de VvE. Adviseren en ondersteunen het bestuur proactief. En nemen ook de jaarlijkse bestuurstaken als het verzekeren van het woongebouw en het afhandelen van schades onder onze hoede. Zodat je als bestuur minder zorgen hebt én tijd overhoudt.

Technische diensten

Helaas gaan er vaker dingen stuk dan we willen. Wij nemen daarom met ons technische dienstenpakket het dagelijkse onderhoud uit handen. Zo hebben we een 24/7 bereikbare storingsdienst én handelen we alle reparatieverzoeken, die er voor de gemeenschappelijke delen van het complex zijn, af. We werken hiervoor met vaste leveranciers, zodat we tegen inkoopvoordeel onderhoudscontracten voor jullie kunnen afsluiten. Ook bewaken we de gemaakte afspraken.

Een idee krijgen wat we voor je kunnen doen?

Bekijk de video om te zien wat we voor jouw VvE kunnen doen.

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.