Overleg met de juiste expert

Om je VvE goed te kunnen helpen, vertellen we wat onze verschillende experts precies doen. Onze experts beantwoorden graag vragen, afhankelijk van het soort beheerpakket van jullie VvE. Lees hieronder meer over ons werk en de verschillende disciplines. Zo weet je bij welke afdeling je het beste terecht kunt.

De VvE Coördinator biedt ondersteuning van het Bestuur

Elk VvE-bestuur wordt ondersteund door een vaste VvE Coördinator. De VvE Coördinator is het centrale aanspreekpunt voor:

Voorbereiden, bijwonen, eventueel voorzitten, notuleren en afhandelen de ALV
Bijwonen en adviseren bij bestuursvergaderingen
Advies en ondersteuning van het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken
Verzekeren woongebouw en afhandelen van aanrij-, inbraakschades e.d. en aansprakelijkheid. Complexe schades worden doorgezet naar de verzekeraar.
Contractonderhoud (afsluiten en bewaken onderhoudscontracten met inkoopvoordeel)
Altijd gegarandeerd vervanging bij afwezigheid vaste VvE coördinator

De Financiële Expert ondersteunt de Kascommissie

Een VvE kan niet zonder een Kascommissie.
Dit is wettelijk verplicht. De Financiële experts ondersteunen bij het voeren van de dagelijkse boekhouding. Soms is het niet duidelijk waar bepaalde posten voor bedoeld zijn en waarom ze op die manier geboekt zijn. Dan kan de Kascommissie dit bespreken met onze financiële experts.

Het voeren van de dagelijkse boekhouding
Opstellen van de jaarrekening
Opstellen begroting
Begeleiding van de kascommissie
Innen van de VvE-bijdragen
Debiteuren/crediteuren beheer
Afrekening van stookkosten bij blokverwarming
Verantwoording servicekosten t.b.v. grooteigenaren
Opgave aan notaris (wettelijk verplicht) bij eigendomsoverdrachten

De Klantenservice helpt VvE Eigenaren bij dagelijks onderhoud

Eigenaren kunnen rechtstreeks bij onze Klantenservice terecht voor het melden van een reparatie, lekkage of schade*.

Zij nemen de melding op en doen een reparatie verzoek bij een van onze partners. Daarnaast helpen ze eigenaren, samen met de Technisch Coördinatoren, bij complexe schademeldingen.

Dagelijks onderhoud (eigen storingsdienst 24/7 bereikbaar voor reparatieverzoeken)
Afstemming van complexe schademeldingen (lekkages) met verzekeringen

Tip: check altijd welk beheerpakket jullie VvE heeft om onduidelijkheden te voorkomen. *Bij het Basis Pakket is dit niet inbegrepen.

De Projectmanager, expert voor begeleiding bij planmatig onderhoud

Naast het opstellen van het (Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan, begeleiden wij ook de uitvoer van het groot onderhoud.
Zodat er bijvoorbeeld genoeg geld voor gespaard wordt en de opdrachten in gang worden gezet. Lees hier meer over in het pakketten overzicht.

Begeleiding bij het aanvragen en aanleveren van het (D)MJOP
Begeleiding bij groot onderhoud en complexe technische vraagstukken als aanvullende dienst
VvE Consult Onderhoud en Verduurzaming

Tip: check het beheerpakket van jullie VvE om onduidelijkheden te voorkomen. Uiteraard kunnen deze diensten in overleg aanvullend worden afgenomen.