Doe de flora en fauna quickscan

Als je aan als Vereniging van Eigenaren aan de slag wilt met verbouwen, verbeteren, slopen of bomen kappen, dan speelt de Wet Natuurbescherming een belangrijke rol. Want de aanwezigheid van vleermuizen, mussen en andere beschermde dieren en planten kan invloed hebben op het project. Op zo’n moment is het belangrijk om een flora en fauna quickscan uit te laten voeren door een bevoegd onderzoeksbureau.

Quickscan in 4 stappen

Met deze quickscan krijg je een complete rapportage die inzicht geeft in de wet- en regelgeving die mogelijk gevolgen hebben voor de uitvoering van het project. Hierin staat beschreven welke stappen de Vereniging van Eigenaren moet ondernemen om het project te kunnen starten. Lees hieronder de uitleg van de stappen.

Onderhoudsplan klaar? Doe de quickscan

AIs het onderhoudsplan klaar is, vraag dan meteen een flora en fauna quickscan aan bij een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Want bij verbouwingen, verduurzaming en andere projecten is vrijwel altijd een quickscan noodzakelijk. Pas daarna kan er gestart worden met de uitvoering. Dus als er een onderhoudsplan door de Vereniging van Eigenaren is opgesteld, vraag dan zo snel mogelijk een quickscan aan bij een bevoegd onderzoeksbureau.

De veldinspectie: zoeken naar sporen of resten van beschermde planten of dieren

Het ingeschakelde onderzoeksbureau bezoekt altijd de locatie voor een verkennende veldinspectie. Er wordt gekeken of er (sporen of resten) beschermde planten of dieren aanwezig zijn. Daarnaast wordt beoordeeld of er in de omgeving beschermde natuurwaarden verwacht worden.

Het onderzoeksbureau doet literatuur onderzoek

Door het onderzoeksbureau wordt naast een veldinspectie gekeken welke relevante informatie er is verzameld over de mogelijkheid op de aanwezigheid van beschermde soorten en Natura 2000 gebieden in de omgeving.

De uitkomsten van de quickscan zijn bekend

Met de quickscan uitkomsten wordt de impact op de beschermde flora- en faunasoorten en de omgeving bepaald. Met behulp van de quickscan kan het onderzoeksbureau adviezen geven hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Maar houd er rekening mee dat, er altijd aanvullend onderzoek nodig kan zijn.

Vergunningen en Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming zorgt voor het behoud van bedreigde planten- en diersoorten. Per provincie is het natuurbeleid vastgesteld. Met de flora en fauna quickscan kan de juiste vergunning of ontheffing worden aangevraagd. De gemeente beoordeelt uiteindelijk of deze volledig is volgens de Wet Natuurbescherming. Of de gemeente geeft aan dat er extra onderzoek nodig is. Meer informatie vind je op de pagina van de Rijksoverheid.

Wist je dat… De Alliantie VvE Diensten bij de uitvoering gebonden is aan de geldende wet- en regelgeving rondom de Wet Natuurbescherming? Zodra de juiste vergunningen zijn verstrekt kan De Alliantie VvE Diensten het startsein geven voor het uitvoeren van projecten.