Zonnepanelen Installeren

Helderheid over verduurzamen

Verduurzamen van het wooncomplex levert kostenbesparingen, woonplezier en een hogere woningwaarde op. Het begint bij het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP), waarbij verduurzaming wordt meegenomen. Als je een nieuw DMJOP hebt, maar twijfelt over de haalbaarheid en/of betaalbaarheid van verduurzaming, wat dan? Een uitgebreid consult met onze Verduurzaming Coördinator werkt verhelderend.

Verduurzaming als kans voor VvE’s

Verduurzaming levert direct rendement op voor alle leden. Het combineren van verduurzaming met gepland groot onderhoud kan wel ingewikkeld zijn.Omdat je voorheen spaarde voor het onderhouden van het complex, ga je nu dit complex niet alleen onderhouden, maar juist verbeteren. Maar hoe financier je de verduurzaming?

Samen een nieuwe beheeraanpak voor verduurzaming maken

Vaak heeft de VvE daar niet voor gespaard en ligt er nog geen beheeraanpak voor verduurzaming klaar. Dit vraagt dan om een hele nieuwe aanpak op technisch, juridisch en zeker ook op financieel gebied. Met een totaaloverzicht op de onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens de looptijd van het plan. Samen met de beschikbare verduurzamingsmaatregelen wordt dit in tijd en geld vertaald in het plan.

Daarnaast kunnen er belangentegenstellingen bestaan binnen de VvE. Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk helder ter krijgen wat de mogelijkheden zijn om tegenstellingen te overbruggen en daardoor de eerste stappen op verduurzamingsgebied te kunnen zetten.

Alle kennis van nu: het VvE Consult Onderhoud en Verduurzaming

Het is niet meer dan logisch dat we als VvE-beheerder helpen bij het opstellen van een duidelijke analyse van de mogelijkheden. Dit doen we met het VvE Consult Onderhoud en Verduurzaming, waarbij onze Verduurzaming Coördinator helpt bij het beantwoorden van vragen in een online sessie. Met onze nieuwste kennis en ervaring brengen we de juiste expertise en mensen samen om VvE’s stapsgewijs wegwijs te maken in de mogelijkheden op technisch, juridisch en financieel gebied.

Direct inzage in de mogelijkheden met onze rekentool

Tijdens de online vergadering kunnen we samen met onze specialisten aan de knoppen draaien met behulp van de door ons ontwikkelde rekentool. Zo kunnen we met de adviezen van de specialisten in de sessie kijken wat de effecten zijn van de wensen en ideeën voor de begroting van de VvE. Dit kan zelfs op appartementsniveau. Zo kunnen we makkelijk beoordelen wat haalbaar en wenselijk is voor alle leden, inclusief mogelijke risico’s en haalbaarheid die we direct vertalen naar de VvE-situatie. Na de sessiesturen we het verslag en mogelijke scenario’s, inclusief tips. Het gekozen scenario kan worden toegelicht tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Als het nodig is kan de Verduurzaming Coördinator tijdens de vergadering een uitgebreide toelichting richting alle leden doen, uiteraard in overleg*.

*Deze dienst in inbegrepen bij het Comfort Pakket. Voor de overige pakketten zijn deze diensten aanvullend beschikbaar. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Samen antwoorden vinden tijdens het gesprek

Met het VvE Consult Onderhoud en Verduurzaming willen we samen antwoorden vinden op vragen die relevant zijn voor je VvE, zoals:

Hoe staat mijn VvE en ons gebouw er financieel en technisch voor?
Is alles klaar voor verduurzaming?
Welke maatregelen passen het beste bij ons gebouw en zijn geschikt voor de wensen en mogelijkheden van mijn leden?
Welke doelen willen we bereiken met de verduurzaming?
Welke financiële maatregelen moeten we nemen en wanneer moeten we hiermee beginnen?
Welke stimuleringsmaatregelen kunnen we krijgen bij de lokale en landelijke overheid?
Met welke wet- en regelgeving is van toepassing en hoe gaan we hiermee om?

Het blijft niet alleen bij een plan van aanpak

We zorgen ook voor de procesbegeleiding richting de uitvoering. Dit doen we samen met de duurzaamheidscommissie en/of technische commissie van de VvE en de nog te kiezen opdrachtnemers en overheidsloketten. De procesbegeleiding van de uitvoering is afhankelijk van het gekozen scenario en is maatwerk.

Advies nodig?

Als je ondersteuning nodig hebt om voor alle leden een geschikt scenario te kiezen, dan is het goed om te weten wat de mogelijkheden zijn. We weten uit ervaring dat het niet altijd even makkelijk is, maar we helpen graag bij het maken van de juiste keuzes. Met de juiste begeleiding, informatie en berekeningen gieten we dit in een helder en deskundig plan van aanpak.

Onze Verduurzaming Coördinator Jorg Koks helpt graag. Maak hier een afspraak voor het VvE Consult Onderhoud en Verduurzaming.