Overige diensten

Elke VvE is uniek. Wij stemmen onze diensten daar dan ook graag op af. Is er bijvoorbeeld behoefte aan expertise op het gebied aan duurzaamheid? Of zijn er technische vraagstukken die op locatie moeten worden beoordeeld? Dan helpen we daar ook bij. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest voorkomende overige diensten. Transparant met een prijsindicatie. Een aantal hiervan zitten niet in ons beheerpakket, een aantal diensten dienen als logische uitbreiding op het beheerpakket.

Verbouwing privédeel proces

Hulp in de procesbegeleiding van een privéwoning. Kosten: uurtarief Coördinator*

Consult Onderhoud & Verduurzaming

Extra advies na oplevering DMJOP. Goede voorbereiding op de ALV. Kosten: €1085,-

Quick-scan planmatig onderhoud

Het uitvoeren van een quickscan voor planmatig onderhoud. Kosten: €521,65

Extra spaarrekening

Spaarbedrag overschreden? We openen (indien mogelijk) rekening. Kosten: €162,29

Aktewijziging

De procesbegeleiding voor een aktewijziging. Kosten: uurtarief Coördinator*

Technisch beheer

Het op locatie beoordelen van technische vraagstukken. Uurtarief Projectmanager*

Handig om te weten

Bestuursvergadering
In onze beheerovereenkomst staan bestuursvergaderingen inbegrepen. Mocht er behoefte zijn aan meer overleg, dan is dit additioneel tegen het uurtarief van de Coördinator.*

Juridische ondersteuning
We kunnen een standaard model Huishoudelijk Reglement (HHR) aanleveren, maar de ervaring leert dat een op maat gesneden HHR doeltreffender is. Daarom betrekken we hier een jurist bij en verzorgen de procesbegeleiding tussen partijen. Ook het organiseren/voorzitten van een bijeenkomst hoort hierbij. Voor deze dienstverlening reken wij het uurtarief van de Coördinator.*

Tweede ledenvergadering
Jaarlijks moet een VvE eenmaal vergaderen. Vanwege onvoldoende quorum kan de noodzaak ontstaan om opnieuw te vergaderen. Voor een tweede ledenvergadering vanwege onvoldoende quorum zijn de kosten: € 492,28

Extra ledenvergadering
Jaarlijks moet een VvE eenmaal vergaderen. Door verschillende redenen kan een VvE de behoefte of noodzaak hebben om meer te vergaderen. In onze beheerovereenkomst is standaard één vergadering opgenomen. Voor een extra ledenvergadering zijn de kosten: € 984,56

Garantieklacht
Niet elke VvE heeft recht op garantie, dit is situatie afhankelijk. Mocht de situatie zich voordoen, dan bieden wij dit aan als additionele dienst tegen het uurtarief van de Coördinator.*

Nieuwsbrief/communicatie/info bijeenkomsten
Soms is er meer communicatie nodig naar de leden van de VvE. Voor de betrokkenheid van leden bij de VvE kan daarom bijvoorbeeld een jaarlijkse nieuwsbrief interessant zijn. Dit verzorgen wij tegen het uurtarief van de Coördinator.*

Structurele fysieke uitgebreide toelichting aan kascie
In ons basispakket zit een handleiding en indien gewenst een toelichting over hoe het werk van de kascommissie goed uitgevoerd kan worden. Extra structurele begeleiding of het overnemen van werkzaamheden bieden wij additioneel aan tegen het uurtarief van onze FA medewerker*.

3e begroting variant met liquiditeitsprognoses
Sommige VvE’s hebben de wens om meerdere begrotingsvarianten aangeleverd te krijgen, vaak naar aanleiding van tekorten in het (D)MJOP. We bieden standaard maximaal twee begrotingsvarianten. Een derde variant kunnen wij verzorgen voor € 121,72.

Administratiekosten voor collectief stoken
Het verrekenen van de stookkosten van een collectieve verwarmingsinstallatie is niet standaard. Voor VvE’s met een collectieve installatie bieden we deze dienst aan voor € 14,37.

Servicekostenopgaven voor groot eigenaren
Het opstellen van een servicekostenoverzicht per VvE na afsluiting boekjaar voor groot eigenaren in een VvE is mogelijk op verzoek van de eigenaar voor € 81,15.

BTW opgaven Twinq voor ondernemers
Het verstrekken van btw opgaven aan ondernemers in een VvE voor hun jaaropgave aan de belastingdienst zit niet in ons basis pakket. Wij kunnen dit voor u verzorgen als additionele dienst. Tarief per opgave € 81,15 excl. btw. Een opgave btw kunt u aanvragen door een email te sturen naar administratie@dealliantievvediensten.nl onder vermelding van “btw opgave’, NAW gegevens ondernemer en VvE naam. Binnen 14 dagen ontvangt u van ons de opgave btw.

Aanpassingen (D)MJOP
Wanneer er aanpassingen moeten komen op het (D)MJOP, bijvoorbeeld door een quickscan of het doorschuiven van werkzaamheden, kunnen wij dat verzorgen voor € 304,76.

Toetredingskosten nieuwe eigenaar
In het geval van een wisseling van eigenaar zal per appartementsrecht een bedrag van € 181,58 rechtstreeks door de notaris in rekening worden gebracht aan de nieuwe eigenaar in verband met kosten voor opstarten en administratieve mutatieverwerking.

* Uurtarief Coördinator: € 91,89
* Uurtarief Projectmanager: € 111,75
* Uurtarief FA medewerker € 80,89

Alle genoemde bedragen op deze pagina zijn prijspeil 2024 en exclusief btw.

Wil je meer informatie?

Wij helpen je natuurlijk graag verder!